סילאבוס צהוב - קיו 5
 
שתי הגנות מסטירה

הגנה- שוטו הוקה , הפלה - או סוטו גארי , סיומת - ג'וג'י גאטמה.

הגנה- שוטו הוקה , הטלה - קובי נאגה , סיומת - בריח על ירך.

 שתי הגנות ממכה מלמעלה

הגנה - ג'ו-דאן ג'וג'י הוקה , ריכוך - איזה גרי , סיומת - אמפי לעורף. 

הגנה - אגה הוקה , הטלה - איפון סאו נאגה , סיומת - בריח גולף צידי.

שתי הגנות ממכת בק אנד

בלימה - עם שתי ידיים , הפלה - אשי בראי תוך משיכת כתף , סיומת - בבריח על ירך.

בלימה - עם שתי ידיים , הפלה - יוקו גרי , סיומת - בחניקה 4.

 שלושה שחרורים מחניקת ידיים ישרות לפנים

צעד לאחור ל"קיוואדצ'" , שחרור - הסטת יד ימין למותן שמאל , סיומת - אמפי לראש.

צעד לאחור , שחרור - הורדת שני ידי היריב בעזרת מכת אמה, סיומת בהוריקן לראש.

צעד לאחור , ריכוך - בעיטה למפשעה , הטלה - קובי נאגה , סיומת - בריח על ירך.

 שלושה שחרורים מחניקת ידיים ישרות מאחור.

הגנה על הראש, יציאה לאחור באלכסון מתחת לידי היריב , ריכוך - מכה למפשעה וירך הפלה - או סוטו גארי , סיומת אגרוף לראש.

ריכוך - שבירת אגודלים , שבירת מרפקים, צעד באלכסון לאחור וכניסה לנעילת מרפקים , ע"י הצלבת ידי היריב , סיומת - איזה גרי.

צעד לפנים ,ריכוך - מכה למפשעה , הטלה - טאי או-טושי , סיומת - בבריח על ירך.

 שחרור מחניקה , ידיים ישרות מהצד.

צעד הצידה ל"קיוואדצ'" תוך משיכת ידו , הטלה - או גושי , סיומת - ג'וג'י –גאטמה.

מכה למפשעה ומרפק ללסת.

 שחרור מחניקה על הקרקע (התוקף מעל המגן)

תפיסת שריר החזה ודחיפת היריב על גבו , סיומת - באגרוף למפשעה ובעיטה לראש.

שחרור מחניקה על הקרקע (התוקף מאחורי המגן)

ריכוך - מכה לאוזניים ואיזה גרי לראש ,הפלה - סבוב ראשו , סיומת - במכת פטיש לאף.

שחרור מחביקת גוף לפנים מתחת לידיים

ריכוך-  מכה לכליות ולאוזניים הפלה - או סוטו גרי , סיומת - בבריח על ירך.

שתי שחרורים מחביקת גוף מאחור מתחת לידיים

ריכוך= קפיצה לקיוודאצ' תוך תפיסת ידי היריב , שתי מרפקים לראש ,נוקרה לגב כף היד ומכה לאשכים. (כל התרגיל = ריכוך לשני התרגילים הבאים)

ריכוך, צעד לאחור ותפיסת רגל עם יד , הפלה - לחץ על ברך עם הישבן , בעיטה לאשכים וצעד לאחור , סיומת -  אגרוף לראש.

ריכוך, תפיסת אצבע וכניסה לנעילה על שורש כף יד , הפלה - משיכת ידו , סיומת -  שבירת מרפק בעזרת הרגל.

שחרור מתפיסות ידיים לפנים למטה

בעיטה למפשעה , שליפת ידיים תוך צעד לאחור , סיומת - שני אגרופים לראש.

בעיטה למפשעה , תפיסת יד נגדית , סיומת - במרפק לראש.

שחרור מתפיסות ידיים לפנים מלמעלה

בעיטה למפשעה , שליפת ידיים למטה , סיומת - מכות לאוזניים ונגיחה לאף.

שחרור מתפיסות ידיים מאחור

צעד לפנים ובעיטה לאחור.

צעד לאחור ושליפת שתי הידיים לפנים , סיומת - שני מרפקים לראש.

צעד לאחור , שליפת יד אחת , ריכוך - מרפק לראש , תפסת ידו וסיבובה , בעיטה , סיומת  -  שבירת  מרפק במכת אמה.

שחרור מתפיסת כתף והגנה ממכה.

בלימה, סטירה וכניסה לבריח מניפה , הפלה - או סוטו גארי ,סיומת - בריח על ירך.

בלימה, שחרור התפיסה ע"י מכת אמה ,  סיומת - במכת פטיש לראש.

שחרור מתפיסת בגד באזור החזה והגנה ממכה

בלימה, סטירה , הפלה - קוטה גאשי עם טאי סבקי סיומת - באגרוף לראש.

בלימה, מכת מרפק ליד התופסת ואורה צוקי לסנטר.

שחרור מתפיסת שוטר

צעד לפנים ל"קיוואדצ'" ריכוך - מכת אמה לצלעות , כניסה - לנעילת כתף מאחורי גבו, הפלה- ספירלה לקרקע , סיומת - נעילת יד מאחורי גב בעזרת רגליים.

הגנות ממכות 
מלמעלה , מלמטה ומהצדדים בשילוב התקפת אגרוף ו/או מכת פטיש.
 
התקפות לכל חלקי הגוף בעזרת  - אגרוף , טצואי אוצ'י (מכת פטיש) ומאי גרי.
 
קאטה לצהוב
הטלות-או גושי , קובי נאגה , טאי אוטושי ,איפון סאו נאגה.
רגליים-או סוטו גאריאשי בראי
סיומות-ג'ו ג'י גאטמה , בריח על ירך , בריח גולף צידי.
ריתוקים  - הון קאסה גאטמה , קאטה גאטמה
סידרה ראשונה שבירות ידיים ימין שמאל
נפילות  - לכל הכיוונים בתוספת בעיטות.
גלגוליםסמפו קמי , אושירו קמי(בלי בלימה + עמידת קרב + בעיטה)
בעיטות   - מאי גרי , יוקו גרי , אושירו גרי , מוואשי גרי , איזה גרי.
עמידת קרב- "קומיטה" , "קיוודאצ'"
מכות-   אגרופים ישרים לפנים שמאל ימין (תוך שילוב) , טצואי אוצי (מכת פטיש).
בלימות  - אגה הוקה , אוצי הוקה , שוטו הוקה  ,גדאן בראי , ג'וג'י הוקה (Xבלוק)
 
שלוש קרבות ג'ודו / ג'ו - ג'יטסו